ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΒΑΣΗΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Εργατική Ομοσπονδία Βάσης

Σωματείο Βάσης Εργαζομένων στο χώρο της ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (Θεσ/νίκη)

Σωματείο Σερβιτόρων Μαγείρων  και λοιπών εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού  Κεντρικής Μακεδονίας

Εργαζόμενοι και εργαζόμενες στη βιομηχανία της υγείας (Θεσ/νίκη)

Συνέλευση ταξικής αλληλεγγύης (Θεσ/νίκη)

Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου (Αθήνα)

ΣΩματείο Βάσης Ανέργων & επισφαλώς εργαζομένων (Αθήνα)