ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ

 Ανοιχτή Συνέλευση Δυτικών Συνοικιών (Θεσ/νίκη)
Ανοιχτή Συνέλευση Αγώνα Άνω Πόλης (Θεσ/νίκη)