ΑΝΑΡΧΟΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ

 


Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση Θεσσαλονίκης

Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση Αθήνας

Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση Ιωαννίνων

Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση Ημαθίας

Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση Ρεθύμνου

Αναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία ΡΟΣΙΝΑΝΤΕ