ΓΕΝΙΚΕΣ

Αφίσα για το ζήτημα της εκπαίδευσης

 

Αφίσα για το ζήτημα της εργασίας

 

Αντιπολεμική αφίσα